اعضای هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از رئیس مجلس به پاس حمایت‌های خانه ملت در این حوزه تقدیرکردند.