پس از پایان برگزاری انتخابات شکوهمند ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت و با مشخص شدن نام پیروز انتخابات که حکایت از تداوم دولت تدبیر و امید داشت و از اعتماد مجدد مردم به دکتر حسن روحانی خبر می‌داد، گمانه زنی‌ها در مورد اعضای کابینه دولت دوازدهم شروع شد و روز به روز بر حجم اخبار مرتبط با آن و همچنین انتشار شایعات افزوده شد.