بیش از ۸۰۰ اثر محیط زیستی متقاضی حضور در بخش سینمایی جشنواره «فیلم سبز» به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.