وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خواهان صدور حکم اعدام برای فلسطینی مجری عملیات حلمیش در کرانه باختری شد.