جعبه سیاه محمدباقر قالیباف بالاخره باز شد او و برخی نزدیکانش البته در روزهای بعد از انتخاب به تناوب حرف هایی زده بودند اما خود او هیچگاه در این چند هفته سپری شده بعد از انتخابات به این روشنی سخن نگفته بود.