بانوان این‌بار جدی‌تر از هر زمان دیگری برای تحقق مطالبات خود در سطوح عالی مدیریت کشور هستند و هیچ‌چیز نمی‌تواند آنها را برای عدم حضور در کابینه دوازدهم متقاعد کند.