اوج یک تحلیل

از آنجا که فقط 30 روز فرصت دارم برای ارتقای نمره آیلتس! شب نخوابی ها کماکان باید ادامه داشته باشد! در این بین پست پستکی میگذاریم و بعضا توئت های ملت رو هممیخونیم!

یه توئیت با حال!(اگر ما را از دانشجوی پزشکی بودن نندازد البته! یک بنده خدایی که خیلی حالش مثل اینکه دگرگون بود و فکر میکرد یک دانشجوی پزشکی صبحا با کراوات و کت شلوار میرود دانشگاه و عصر ها هم با همان بر میگردد منزل و در جواب ملت میگوید عزیزم سلام آیا امروزتان به نیکی سپری گشته ای فرزندم! از کلمه باحال بنده ایراد گرفته بود و الخ..... بگذریم همینطور در ذهنمان آمد ) دیدم حیفم امد اینجا نننویسمش!

کمی بی ادبی دارد البته!

طرف گفته 

" از نظر بسیجج محل ما آمریکا خودش داعشو درست کرده بعد بیاد آمرکا و اروپا رو نابود کنه بعد که نابود کرد نقابو بزنه بالا بگه زکی!(ایشون کلمه ای با شروع ر و پایان د انتخاب کردن که من ننوشتم!) من خودم همون آمریکام :) "

یعنی دو ساعت تحلیل ارایه میشد نمیتونست مثل این ذهن دارو دسته متوهمان وطنی رو روشن کنه!