Le Point

ملت ما مدتهاست همه چیزمان را گره خورده به ک.....ن نشسته چهارتا عرب تروریست و تروریست پرور که وقت نیاز ......... هم نشانمان نمیدهند! مثلا بعد از آن همه لالایی برای خالد مشعل دیوث! بجای اینکه طرف ایران و سوریه را بگیرد صاف رفت پرچم ارتش آزاد و گروههای ضد حکومت اسد را بر افراشت! (با هر نگاه و با هر دیدگاه سیاسی حمایت از اسد و نظام سوریه به عنوان یک ایرانی به نظرم نوعی قدر شناسی است چون در روزگاری که تقریبا هیچ کشوری حاضر به کمک کردن به ما در جنگ نبود خاندان اسد با تمام توان در کنار ایران بودند. سیاست های فرهنگی ایران هم خدا را شکر در این یک مورد درست از آب در آمده و جو عمومی فرهنگی کشور سوریه به نفع ماست.) 

باری

اما اگر نصف ان سیاست بازی ها را با "دوستان" اروپاییمان میکردیم امروز هم سوریه وضعیت متعادل تری داشت هم خودمان مشعل و دوستان هم میتوانستند دست بوسی اربابان سعودی تروریست پرورشان را انجام بدهند برای دو تا سکه بیشتر!

نمونه اش تیتر دوستانه و محبت آمیز نشریه معروف فرانسوی Le Point  است با عنوان ایران جدید و سعی در انجام دیپلماسی فرهنگی به سود ایران آن هم در شرایطی که خیلی ها از این توافقات و شرایط نا خرسندند!