مقامات امنیتی عراق از دستگیری مسئول اطلاعات داعش در موصل خبر دادند.