حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، سیاستمدار اصولگرای سنتی و عضو جامعه روحانیت مبارز است. او وزیر کشور دولت نهم بود که توسط رئیس جمهور برکنار شد و پس از آن در سازمان بازرسی مسئولیت گرفت. انتخاب پورمحمدی از سوی حجت الاسلام حسن روحانی، گواهی بر سخنان رئیس جمهور پیش از پیروزی در انتخابات بود؛ سخنانی که وعده استفاده از همه طیف‌ها در کابینه خود را مطرح کرده بود.