تیم فوتبال استقلال تهران تا پایان هفته دوم لیگ تنها تیمی است که حتی یک گل هم به ثمر نرسانده است.