عضو تیم ملی جودوی کشورمان گفت: مبلغ قرارداد بازیکنان در لیگ برتر جودو نسبت به سال گذشته افزایش نداشته است.