اکتای اسدف رئیس مجلس آذربایجان به منظور شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی وارد فرودگاه مهرآباد شد.